About mePetar Krusev

ABOUT ME – Petar Krusev

I was born on 04.08.1974.

In 1999 I graduated from “St. Cyril And St. Methodius”

university in Veliko Tarnovo where I have beentaught

to paint by Professor Alexander Terziev.

I live in Gorna Oryahovitsa and workas an editor

for publishing house “Slovo”.I have drawn more

than 200 book coversfor Bulgarian and foreign authors.

I am also a designer in studio “Seven”and a member

of “Go art” organization.

Some of my works are a part of private collectionsin

Bulgaria, Germany, Switzerland and the USA.

Participation in exhibitions:

1999 – The Autumn Exhibition of the Artists in Veliko Tarnovo

2000 – One-man show in Gorna Oryahovitsa

2002 – The Exhibition of Young Artists in Veliko Tarnovo

2003 – Presenting book illustrations in the Military Club in the city of Sofia

2004 – Exhibition in Veliko Tarnovo

2006 – The New Year’s Exhibition of The Artists in Gorna Oryahovitsa

2007 – The Exhibition “Life and Satire”

2008 – Spring salon of the FineArt – Gorna Oriahovitsa

Autumn salon of Art in Gorna Oriahovitsa

2009 – 20 march The Exebition GOart in Gallery Spectur in Veliko Turnovo

26-30 may national  sessions “Jivopisatira” 10years in G. Oriahovitsa

ЗА МЕН – Петър Крусев

Роден съм на 04.08.1974 година.

Завършил съм живопис при професор Александър Терзиев

във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”

от 1999 г. съм Магистър по живопис. Живея в гр. Горна Оряховица.

Художествен редактор на изд. “Слово” С над 200 корици

за книги на български и чуждестранни автори.

Работи в областа на живописта и графичния дизайн.

Дизайнер във студио “Севън”. Член на сдружение “Гоарт”.

Творбите на автора са притежание на частни колекции в България,

Германия, Швейцария, Италия, САЩ. Участия в изложби:

1999г. – Участие в есения салон на Великотърновските художници.

2000г. – Самостоятелна изложба в Горна Оряховица

2002г. – Участие в изложбата на Младите Художници във В.Търново

2003г. – Представяне на илюстрации към книги във Воения клуб – София

2004г. – Участие в обща изложба във В. Търново 2006г. – Участие в Новогодишната изложба на художниците от Г. Оряховица.

2007г. – Участие в пленера “Живописатира” Участие в есения салон и учредяването на сдружението на Горнооряховските художници “Гоарт”

2008г. – Участие в пролетния салон на изкуствата – Г. Оряховица

2009г. – 20 март галерия “Спектър” В.Търново – изложба GOart

2009 г.  26 – 30 май   национален пленер “Живописатира” 10 години

2009 г.  16 октомври -  изложба в гр. Варен – Германия

2009 г. октомври – Есенен салон в Горна Оряховица

2009г. 16 декември – Фото изложба “Цветовете на България” – Дряново

2009 г. 17 декември – Коледна изложба  ГХГ “Недялко Каранешев”- Г.Оряховица

2010г.  4-18 януари – Самостоятелна фото изложба в “Photo place” София

2010г. 21 януари - участие във фото изложба “Хора и улици” – София

2010г. 10 февруари – фото изложба “Цветовете на България” в галерия “13-сто стъпало” – Бургас

2010 г. 18 март – Пролетен салон в Горна Оряховица

2010г. 22 април – самостоятелна фото изложба  “Виж България в 36 кадъра”

2010г. Участие в пътуващата изложба “Биоразнообразието. Всички ние сме част от него.”

2010г. 28-ми май – Изложба Майски дни на изкуствата в Горна Оряховица

2010г. 2 септември – Изложба в  галерия “Актив Арт” гр. Варна

2010г. 17 септември – участие в 4-ти международен Варненски фото салон

2010г. 12 октомври – изложба  “Нощ на галериите” – Г. Оряховица

2010г. 17 декември – коледна изложба в Горна Оряховица

2010г. декември – участие в Обща изложба на групата на Търновските художници

2011 г. 11 февруари – Първа награда на националния фотоконкурс Снимка на годината на Canon

2011г. 17 март – Пролетен салон на изкуствата Горна Оряховица.

2011г.  26 март – Участие във фото изложбата “Човекът до мен” – Казанлък

2011г. 19 май – Изложба в българския културен институт в Будапеща с ГОАРТ

2011г. 20 октомри – участие в Есенен салон на изкуствата в Горна Оряховица