Повелителя на Маргаритките

Повелителя на Маргаритките

Повелителя на Маргаритките днес на първа страница на Фото Форум.


Self – Автопортрет

…ежедневие, какво да правиш ;)
Eeeeeх, славни времена бяха – когато обикалях надлъж и шир планините, бях \”Повелителя на мъглите\”! Ставах рано и с команчите минавахме през девет планини в десета в търсене на viewpoint :) … Сега съм просто полски… избикалям сам нивята и снимам цветенца… главно след работа!!! ;)

Leave a Reply