Бобо на първа страница

Днес 11.05.2009 г. моят наследник Борис Крусев – Бобо  на първа страница във photo-forum.net  :)

Bobo Krusev

Leave a Reply