ГоАрт и приятели

На 26.03.2009 г. от 17.30 часа се откри изложба – “ГоАрт и приятели” в градска изложбена зала Горна Оряховица. В изложбата взех участие с два пейзажа – “Есенен с три дървета” и “Самотно дърво”.

Самотно дърво Есен с три дървета

Малко снимки и от откриването:

1_goart.jpg 3_goart.jpg

7_goart.jpg 5_goart.jpg

9_goart.jpg  6_goart.jpg

2_goart.jpg  4_goart.jpg

Leave a Reply